Konkurs Ekocyrkularni

Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza będą mogły brać udział III edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym “Ekocyrkularni”.

Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym obszarze.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowane w placówce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.

Z przeprowadzonych w placówkach działań należy stworzyć prezentację w programie MS PowerPoint. Prezentacja musi zawierać opis działań prowadzonych przez placówkę, wydarzeń oraz innych przedsięwzięć promujących ideę gospodarki cyrkularnej. Zdjęcia lub wideo zamieszczone w prezentacji powinny dokumentować działania placówki w tym obszarze.

Prezentację należy zamieścić na stronie internetowej przedszkola lub szkoły oraz zapewnić, aby relacja zamieszczona na stronie internetowej była ogólnodostępna i możliwa do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli szkoła lub przedszkole nie ma strony internetowej, link do prezentacji należy zamieścić w serwisie społecznościowym danej placówki lub na stronie gminy. Link do tej relacji należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia będzie można nadsyłać od 2 września do 15 października 2024 r.

źródło: https://mazovia.pl/pl/konkursy/konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1.html

Scroll to Top