Do 15 września JST mogą jeszcze wnioskować o dotację na podręczniki

Jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 15 września – na złożenie wniosku do wojewody o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dla wniosków złożonych w terminie od 13 lipca do 15 września 2023 r. wojewoda udziela dotacji do 14 października 2023 r.

Resort przypomina, że wypełnione przez szkołę lub jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio wniosek lub informacja mogą być przekazywane w postaci:

  • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • papierowej i elektronicznej:
  • w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przesłane pocztą tradycyjną;
  • w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W 2023 roku zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
– podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I-III wynosi 99 zł na ucznia; 
– materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I-III – 55 zł na ucznia;
– podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku: klasy IV – 185 zł na ucznia; 
– klasy V i VI – 238 zł na ucznia; 
– klasy VII i VIII – 330 zł na ucznia;
– materiały ćwiczeniowe w przypadku klas IV-VIII to kwota 27,50 zł na ucznia.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/do-15-wrzesnia-jst-moga-jeszcze-wnioskowac-o-dotacje-na-podreczniki

Scroll to Top