Lekcja o Funduszach Europejskich VIII

Trwa rekrutacja do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” dla uczniów szkół podstawowych z 6 województw. Tematyka tegorocznej lekcji dotyczy zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony.

Do projektu mogą przystąpić szkoły podstawowe z sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i regionalnej części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Zgłoszenia można przesyłać poprzez witrynę zgloszenielekcja.pl i będą przyjmowane do wyczerpania puli miejsc. Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Rejestracja ma trwać od 11 września br. do 16 października br.

Każda szkoła, która zgłosi się do akcji, ma otrzymać pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w akcji.

Podsumowaniem Lekcji będzie konkurs Projekt: klimat!. Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego filmu o zmianach klimatu w otoczeniu uczniów i o sposobach przeciwdziałania im. Na laureatów czekają cenne nagrody – 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla zdobywców pierwszego miejsca, a także monitory interaktywne i laptopy dla szkół, karty upominkowe dla uczniów i opiekunów zespołu.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/szkoly-moga-sie-zglaszac-do-akcji-dotyczacej-klimatu,487381.html

Scroll to Top