Czyste Powietrze – finansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych

Gminy, które dotychczas nie dołączyły do programu “Czyste Powietrze”, będą mogły teraz do niego przystąpić. Mogą one otrzymać 35 tys. zł na tworzenie punktów konsultacyjnych.

NFOŚiGW za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przekazuje środki do gmin, za które uruchamiają one punkty konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców. Można tam uzyskać informacje o programie “Czyste Powietrze” i pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje; na miejscu można też złożyć dokument.

W nowym wzorze porozumienia dotyczącego realizacji programu znalazły się zapisy dotyczące wynagrodzenia za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność.

Gminy otrzymują 150 zł za każdy złożony wniosek przez mieszkańca na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (z wystawionym zaświadczeniem o dochodach), a także 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnej.

Gmina otrzyma również 25 zł, jeśli pracownik samorządu poinformuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który przystąpił do programu.

W ramach porozumień zawieranych z gminami promowane są również te najbardziej aktywne. Najaktywniejsze samorządy uczestniczące w programie, czyli te, na których terenie składanych jest najwięcej wniosków o dotacje przez mieszkańców, otrzymują dodatkowe środki w łącznej wysokości 25 mln zł. O przyznaniu dodatkowych pieniędzy decyduje ranking najbardziej aktywnych gmin.

Operatorzy programu mają niejako “za rękę” prowadzić mieszkańców przez program “Czyste Powietrze”, od informowania ich o programie, poprzez pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dotację, wsparcie w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego dofinansowanego w ramach programu oraz pomoc w rozliczeniu zrealizowanego zadania.

Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu do porozumienia na nowych zasadach upływa 31 grudnia 2023 r.

Źródło: Portal Samorządowy

Scroll to Top