Cyfryzacja usług publicznych

Nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska. Działanie 1.3 Cyfryzacja usług publicznych. Nabór nr  FEDS.01.03-IZ.00-005/23.

Dofinansowanie można otrzymać na : Tworzenie i modernizację systemów informacji przestrzennej oraz cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi (Typ 1.3.A)

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST), jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Nabór wniosków trwa od 19.06.2023r do 17.07.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top