Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r.  lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a) mieć sportowy charakter,
  b) trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c) realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d) mieć charakter wyjazdowy,
  e) odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f) być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.
 4. Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 5. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a) transport,
  b) wyżywienie,
  c) zakwaterowanie,
  d) ubezpieczenie na czas obozu,
  e) wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f) wynajem obiektów sportowych,
  g) działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego Organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

źródło: Fundacja LOTTO

Scroll to Top