Cyfryzacja administracji publicznej

Nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach Osi Priorytetowej I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

W naborze możesz ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach następujących typów projektów:
1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city.
2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych.
3. Digitalizacja i udostępnianie danych.

Beneficjenci:

  • Administracja publiczna
  • Instytucje nauki i edukacji
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Partnerstwa
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Służby publiczne

Nabór wniosków trwa od 20.06.2024r do 31.10.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top