Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT

Nabór wniosków w ramach Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT [nabór nr FEKP.02.18-IZ.00-090/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków komunalnych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

  1. ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
  2. przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  3. realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  4. budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
  5. instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  3. partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór trwa data naboru wniosków od 10.01.2024r do 10.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top