Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku to program, w ramach którego dofinansowane są matematyczne działania edukacyjne. Co roku, jesienią, ogłaszany jest nowy temat przewodni programu na kolejnych 12 miesięcy. Do października 2024 r. będą przyznawane dotacje projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

Wsparcie otrzymają pomysły, które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Szczególnie traktowane będą projekty indyscyplinarne i takie, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

O dofinansowanie mogą występować:

  • szkoły publiczne,
  • przedszkola publiczne,
  • biblioteki,
  • uczelnie wyższe,
  • organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

Odbiorcami powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). W projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników. Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz. Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest rozliczenie poprzedniej dotacji.

Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Scroll to Top