Asystent rodziny w 2023 r

Rząd przyjął projekt programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej usługi asystenckie.

Program „Asystent rodziny 2023 r.” ma umożliwić gminom pozyskanie środków finansowych na zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań przez asystentów w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Chodzi m.in.  o dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych. Gminy będą mogły skorzystać z programu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Według planowanych przepisów, gminy będą mogły też pozyskać środki finansowe dla podmiotów niepublicznych, które realizują zadania zlecone z zakresu pracy z rodziną. 

Program ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w czwartym kwartale bieżącego roku.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top