Środki na systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie – które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 1 dla działania FENX.01.04.

Wnioski można składać do 29.12.2023 r.

Wnioski mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać projekty wspierające Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie – które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 1 dla działania FENX.01.04.Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną finansowania projektów z poziomu krajowego i poziomu regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone projekty dotyczące budowy, modernizacji lub rozbudowy PSZOK obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców lub inwestycje w tym zakresie o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł (konieczne spełnienie co najmniej jednego warunku).

Poziom dofinansowania projektu – 85%.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-gospodarka-odpadami-oraz-gospodarka-o-obiegu-zamknietym/

Scroll to Top