Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT)

Nabór wniosków w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT). Numer naboru: FEPZ.02.08-IZ.00-001/23.

Nabór skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów wskazanych jako wnioskodawcy w porozumieniu terytorialnym będącym podstawą realizacji IIT w ramach Programu FEPZ z zastrzeżeniem zapisów demarkacji.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków komunalnych (wraz z audytem), których celem jest promowanie efektywności energetycznej oraz energooszczędności, prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza wskutek redukcji niskiej emisji.

Nabór do dnia do 31.12.2026r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top