Druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Odbyła się konferencja inaugurująca kolejne rozdanie Funduszy Szwajcarskich dla Polski. Nasz kraj otrzyma ponad 320 mln franków szwajcarskich na dwa programy – Rozwój Miast oraz Badania Naukowe i Innowacje.

W nowej odsłonie Funduszy Szwajcarskich w Polsce będą realizowane dwa programy. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast z budżetem 278,7 mln franków wkładu Szwajcarii skierowany jest do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Program Badania Naukowe i Innowacje o wartości 35 mln franków szwajcarskich ma na celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce.

Z Programu Rozwoju Miast finansowane będą m.in. inwestycje na ochronę środowiska, transport publiczny, przedsiębiorczość, zaangażowanie obywatelskie oraz zarządzanie migracją.
Inaugurowany Program Badania i Innowacje stanowi kontynuację programu współpracy badawczej ze Szwajcarią zrealizowanej w  poprzedniej edycji SPPW, w latach 2007–2017. Ma on celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską i Szwajcarią. Narzędziem do realizacji tego celu będzie wsparcie konsorcjów polsko-szwajcarskich w zakresie realizacji projektów B+R. Program obejmie również część dotyczącą umiędzynarodowienia badań podstawowych, w której przewidziana jest współpraca multilateralna.

źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rusza-druga-edycja-szwajcarsko-polskiego-programu-wspolpracy-spww

Scroll to Top