Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT

Nabór wniosków nr FESL.03.02-IZ.01-093/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT (Subregion Centralny), Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Projekt musi dotyczyć następującego typu projektu:

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą).
2. Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

Typy projektów 1 i 2 można łączyć.

Beneficjenci:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Nabór wniosków trwa do 25.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top