Zioła dla zdrowia – konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Konkursu zielarskiego promującego wiedzę z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych oraz promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Udział w Konkursie mogą brać koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:

  • promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
  • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

Uwaga! Uczestnicy Konkursu muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap (wojewódzki) – Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r. Do etapu Konkursu, z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.
  • II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów Konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu. 

Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostanie ogłoszone przez Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/konkurs-zielarski-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ziola-dla-zdrowia

Scroll to Top