Wzmocnienie służb ratownictwa

Nabór w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15  Wzmocnienie służb ratownictwa Numer naboru: FEPZ.02.15-IZ.00-001/24.

Wsparcie dotyczy zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem i/lub doposażenia w niezbędny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie skutecznych akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i/lub poważnych awarii.

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nabór wniosków trwa do 15.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top