Trwa nabór wniosków o wsparcie dla bibliotek i domów kultury

Biblioteki w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz domy kultury z terenu całego kraju mogą nadal składać wnioski o wsparcie w ramach Inwestycji KPO B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 300 mln zł, zaś maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie to ponad 3,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania alokacji lub osiągnięcia wskaźników.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej:

  • bibliotek położonych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do  200 tys. (są to: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra).
  • domów kultury na terenie całego kraju.

Zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%.

Do składania wniosków uprawnione są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury);
  • biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie trwał do wyczerpania alokacji lub osiągnięcia wskaźników.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/trwa-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-bibliotek-i-domow-kultury-w-ramach-kpo

Scroll to Top