Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii

Nabór wniosków w ramach Działania 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Nabór obejmuje typ projektów: A. Magazyny energii.

W ramach typu projektu planowane jest wsparcie rozwoju magazynów energii, których zastosowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie będzie możliwe na budowę, rozbudowę, zakup magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła zastosowanych dla istniejącej już instalacji energii odnawialnej.

Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Beneficjenci:

  • Instytucje kultury,
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogą być także związki JST.
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.


Nabór wniosków trwa od 18.04.2024 do 31.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top