Ważne terminy dla gmin

Gminy mają zweryfikować poprawność danych wprowadzonych do Centralnego Rejestru Wyborców, który niebawem zastąpi gminne bazy danych o wyborcach. W jakim terminie powinny to zrobić, informuje komunikat premiera opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Komunikat Prezesa Rady Ministrów ukazał się 30 czerwca. Zgodnie z nim, gminy mają 30 dni, licząc od daty publikacji, na:

– dokonanie weryfikacji poprawności danych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

– wprowadzenia do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim wiążą się z pozbawieniem prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek, a które zaszły po wykonaniu czynności w terminie określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych.

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić około 2,5 tysiąca gminnych baz danych o wyborcach. Dzięki temu organizacja wyborów ma być łatwiejsza, a ich przeprowadzenie bezpieczniejsze.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania rejestru, widniejącym na rządowych stronach, Centralny Rejestr Wyborców ma być uruchomiony do 1 sierpnia. Termin jego uruchomienia wskaże Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top