Ustawa o aplikacji mObywatel

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o aplikacji mObywatel. Nowe przepisy określają katalog dokumentów, które mogą być wydawane w wersji elektronicznej. Dostępne będą m.in.: legitymacje szkolne, legitymacje służbowe nauczycieli, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz wszystkie rodzaje prawa jazdy.

Zgodnie z nowymi przepisami, podstawowym obsługiwanym przy użyciu aplikacji będzie dokument mObywatel,  wydawany użytkownikowi automatycznie na pięć lat i zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Na jego podstawie będzie można stwierdzić tożsamość osoby.

Dokument mObywatel będzie mógł zastąpić dowód osobisty z wyjątkiem sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności, „w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach”. Dokumentu mObywatel nie będzie można używać do identyfikacji przy przekraczaniu granicy państwowej.

Ustawa o aplikacji mObywatel określa też rodzaje dokumentów, które mogą być udostępnianie elektronicznie. Są to m.in.: legitymacje szkolne, legitymacje służbowe nauczyciela oraz przedstawicieli zawodów medycznych, legitymacje poselskie i senatorskie, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz wszystkie rodzaje prawa jazdy, w tym dokumenty tymczasowe.

Według nowych przepisów, za pomocą aplikacji będzie można składać wnioski o wypłatę np. dodatków energetycznych oraz korzystać z uprawnień przysługujących ze względu na posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których wprowadzenie zostanie poprzedzone komunikatem określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top