Trwa nabór do Programu Sportowa Polska – edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił Program Sportowa Polska, którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu w 2024 roku to 200 mln zł, a zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja.

Dofinansowaniem w ramach Programu Sportowa Polska mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu, służące lokalnym społecznościom, aktywizujące Polaków.

Zadania inwestycyjne, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach programu, zostały podzielone na trzy grupy.

  • Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej

Dofinansowanie zadań, które mają na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. To np. sale gimnastyczne, hale czy boiska, na których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego oraz zawody sportowe. Obiekty przyszkolne powinny służyć uczniom, a także być dostępne dla lokalnych społeczności.

  • Poprawa warunków treningowych dla sportowców

Dofinansowanie zadań, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące budowy nowej, a także modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty w tej grupie zadań dedykowane są szczególnie klubom sportowym tak, aby mogły w komfortowych warunkach szkolić zawodników i rozwijać swoją działalność.

  • Budowa i modernizacja infrastruktury aktywizującej społeczeństwo

Trzecią grupę stanowią zadania dotyczące budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (nieprzyszkolnej), która umożliwi lokalnym społecznościom aktywne spędzanie czasu wolnego i organizację współzawodnictwa sportowego. Dostęp dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów do tego typu obiektów stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Ministerstwo zachęca, aby inwestycje dofinansowane w ramach tego zadania, korelowały z aktywnościami, które chętnie podejmują mieszkańcy danej gminy czy miejscowości.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/trwa-nabor-do-programu-sportowa-polska–edycja-2024

Scroll to Top