Nabór w programie „Aktywna szkoła”

2 kwietnia ruszył nabór wniosków w programie „Aktywna szkoła”. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie na prowadzenie zajęć na przyszkolnych obiektach sportowych.

Program „Aktywna szkoła” będzie wspierać finansowo samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów oraz ich rodzin. Chodzi o powszechne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych m.in. w weekendy. Samorządy, które przystąpią do programu będą mogły uzyskać dofinansowanie na pokrycie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na zadania Aktywny weekend i Aktywny Orlik.

W przypadku zadania Aktywny weekend chodzi o wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych w dni wolne od zajęć szkolnych. Wsparcie dotyczy maksymalnie 50 godzin zajęć miesięcznie realizowanych w jednej szkole, niezależnie od liczby obiektów sportowych jakimi dysponuje placówka. W okresie lipiec – sierpień maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie.  

W zadaniu Aktywny Orlik samorządy mogą otrzymać maksymalnie 6 tys. zł miesięcznie na sfinansowanie wynagrodzenia brutto dla osoby prowadzącej zajęcia na jednym Orliku. Maksymalna liczba godzin zajęć sportowych dla Orlika finansowanych z programu wynosi 100 godzin miesięcznie. W przewidzianej maksymalnej liczbie godzin dopuszcza się możliwość prowadzenia do 20 godzin zajęć sportowych poza Orlikiem m.in. na innych samorządowych obiektach sportowych.  

Nabór wniosków potrwa do 12 kwietnia. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rusza-nabor-w-programie-aktywna-szkola-od-2-kwietnia-mozna-skladac-wnioski

Scroll to Top