Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Nabór Nr FEKP.03.01-IP.02-002/23 w ramach Działania: 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schematu: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej, RP Kujawsko-Pomorskiego.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

 • Zakup taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • Zakup taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego,
 • Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych wykorzystywanych w transporcie publicznym lub indywidualnym,
 • Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych
  projektów).

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa
 • Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 01.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top