Zmiana Programu FERC

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), przedłożoną przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiana Programu dotyczy uproszczenia rozliczania wydatków w projektach związanych ze zwiększeniem dostępu do ultraszybkiego internetu.

Wszystkie projekty dotyczące zwiększenia dostępu do ultraszybkiego internetu po zmianie FERC będą rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych. Będzie to istotne uproszczenie dla beneficjentów FERC. Zmiana będzie obowiązywać od momentu wydania przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu.

Najważniejsze rozwiązania

  • Wszystkie projekty związane ze zwiększeniem dostępu do ultraszybkiego internetu będą rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych.
  • Łatwiejsze rozliczenie powtarzalnych i jednorodnych kosztów związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej.
  • Zastosowanie stawki jednostkowej umożliwi Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Program na skoncentrowanie uwagi na wsparciu merytorycznym dla beneficjentów oraz ograniczy ryzyko błędów przy rozliczaniu wniosków o płatność. Przyspieszy i usprawni również proces inwestycyjny.

źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zmiana-programu-ferc-przyjeta-przez-rade-ministrow

Scroll to Top