Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrona powietrza w ramach Programu 2024-OA-1 pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Beneficjenci:

1) Gminy;
2) ochotnicze straże pożarne (OSP).

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na:
5.5.1 termomodernizacji budynku;
5.5.2 zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych (w przypadku instalacji fotowoltaicznych nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji);
5.5.3 modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek) oraz modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.; 5.5.4 ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Fundusz udziela dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 150 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w 2024 roku nie może przekroczyć 40 000,00 zł.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej wynosi do 5 000,00 zł/kW (w przypadku przekroczenia jednostkowego kosztu kwalifikowanego instalacji fotowoltaicznej, koszt ten może zostać zaliczony do kosztu kwalifikowanego ponoszonego przez wnioskodawcę).

Wnioski wraz załącznikami należy składać od 15.05.2024 r. do wyczerpania alokacji.

źródło: WFOŚiGW Warszawa

Scroll to Top