Projekt edukacyjny TO(działa)MY

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Wsparcie można pozyskać na projekt przygotowany wspólnie z uczniami i dotyczący jednego z następujących tematów:
– ekologia i ochrona środowiska,
– edukacja, kultura i rozrywka.

Projekt składa się z części przygotowawczej do konkursu oraz samego konkursu grantowego:
Część 1 (przygotowawcza): nauczyciel wspólnie z grupą uczniów pracuje nad projektem, który zgłoszą do konkursu grantowego.
Część 2 (konkursowa): zgłoszenie wypracowanego wspólnie z uczniami wniosku o grant.

Pomysł na projekt powinien być wypracowany wspólnie z uczniami. Wniosek o dofinansowanie ma być przygotowany i złożony do 5 stycznia 2024 r.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2023/2024 – tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

źródło: https://fundacja.santander.pl/projekt-edukacyjny-todzialamy/

Scroll to Top