Program Prolog – edycja 2023/24

Od 28 sierpnia do 11 września trwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu „ProLog”. Do udziału zaproszeni są nauczyciele matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii oraz uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich do 20 tysięcy mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskim (szkoły publiczne i niepubliczne).

Projekt polega na wprowadzeniu do nauczania przedmiotów takich jak matematyka, informatyka, przyroda, biologia, geografia nowych metod dydaktycznych. Z jednej strony będzie to wykorzystywanie robotyki i programowania do przekazywania i utrwalania treści z podstawy programowej ww. przedmiotów, z drugiej wprowadzenie metody przechodniowości jako sposobu na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. Metoda przechodniowości w mniejszym nakładzie czasu, pracy i wysiłku pozwala na uzyskanie znacznie większych efektów. Bazuje ona na wykorzystaniu zasobów i potencjału uczestników, rozbudzaniu ich motywacji wewnętrznej, z jednoczesnym eliminowaniem nieefektywnej motywacji zewnętrznej (tzw. systemu kar i nagród).

Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje szkolenie dla nauczycieli, wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online i spotkań z trenerami w szkołach. Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiony zostanie program grywalizacji. Co miesiąc będzie ogłaszane zadanie konkursowe, a szkoła która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w całym programie otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

Do udziału w nim mogą zgłaszać się zespoły nauczycielskie składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia w tej samej klasie z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/ biologia/ geografia. Do „ProLogu” zakwalifikowana zostanie jedna szkoła podstawowa z danej gminy. Łącznie w projekcie weźmie udział od 7 do 10 szkół. Pozostałe szkoły zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Scroll to Top