Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłosił tegoroczną edycję Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Środki przeznaczone na program w 2024 roku to 200 mln zł, a nabór rusza już 11 marca. Nowością jest możliwość poszerzenia istniejącego Orlika o nowy obiekt sportowy.

Nabór do programu będzie trwał do 5 kwietnia 2024 r.

Dofinansowanie można uzyskać na remont, przebudowę lub modernizację istniejącego kompleksu Orlik 2012, w tym w szczególności:
– naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych,
– naprawę/wymianę elementów wyposażenia kompleksu – urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki itp.),
modernizację oświetlenia,|
– modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
– modernizację istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
– fakultatywne uzupełnienie kompleksu poprzez budowę nowego obiektu sportowego (np. skate park, pump track, bieżnia okrężna, prosta lub inny element infrastruktury lekkoatletycznej, sprawnościowy plac zabaw, dodatkowe boisko, kort tenisowy itp.).

Nowością jest możliwość poszerzenia istniejącego Orlika o nowy obiekt sportowy. Celem tego dodatkowego i fakultatywnego zadania jest uzupełnienie istniejącego kompleksu o kolejne funkcjonalności. Ewentualna realizacja takiego obiektu powinna wynikać ze zdiagnozowanych lokalnych potrzeb i być odpowiedzią na oczekiwania użytkowników kompleksów Orlik.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację zadania dotyczącego jednego kompleksu nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Jednocześnie w przypadku realizacje zadania polegającego tylko na modernizacji kompleksu dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 700 tys. zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych na jednego Orlika. W przypadku realizacji zadania polegającego na modernizacji kompleksu wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł dla dofinansowania do 50% i kwoty 1,4 mln zł dla dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowanych.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rusza-program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko–orlik-2012–edycja-2024

Scroll to Top