Nowy program społeczny MFiPR dla gmin

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nowy konkurs dla gmin „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wnioski można składać do 5 kwietnia br.

Program „Wygrana Rodzina” będzie realizowany na terenach gmin, w których występuje problem międzypokoleniowej transmisji biedy (np. na obszarach popegeerowskich czy poprzemysłowych dzielnicach miast). Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności.

„Konkurs +Wygrana Rodzina+  jest realizowany jako innowacja społeczna – wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Po zakończeniu finasowania projektów gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu wspierania rodzin do lokalnej praktyki.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego przedsięwzięcia w ramach projektu wyniesie 3 mln złotych.

Szczegóły pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/ruszyl-nowy-program-spoleczny-mfipr-dla-gmin-40-mln-zl-do-rozdysponowania

Scroll to Top