Nowy Program „Aktywna Szkoła”

„Aktywna Szkoła” to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który pozwoli na efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież, a także całe rodziny. Tylko w 2024 roku na program Ministerstwo przeznaczy 260 mln zł, a odpowiedzialnym za jego realizację na poziomie krajowym będzie wyłoniony w naborze realizator.

Kluczowym elementem programu jest otwarcie infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć oraz innych samorządowych obiektów sportowych, a także aktywizacja społeczeństwa dzięki zajęciom prowadzonym na tych obiektach przez nauczycieli wf, trenerów, czy animatorów sportu.

Program „Aktywna Szkoła” zakłada dofinansowanie trzech zadań:

1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele)
2. Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych
3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Program „Aktywna Szkoła” to także odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki na negatywne tendencje dotyczące poziomu sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. W tych szerokich działaniach Ministerstwo Sportu i Turystyki współpracuje ściśle z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Nakłady na Program „Aktywna Szkoła” tylko w 2024 roku wyniosą 260 mln zł. O realizację programu na poziomie ogólnopolskim zadba wyłoniony na trzy lata realizator, który przeprowadzi rekrutację osób prowadzących zajęcia.

Wkrótce ogłoszony zostanie także program, w ramach którego szkoły będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego.

Środki na oba programy – „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” – wyniosą w tym roku 335 mln zł.

Istotną zmianą w nowym programie jest znaczące zwiększenie wynagrodzenia dla animatorów. Od tego roku resort w całości pokryje 100 godzin pracy animatora, a koszt prowadzącego zajęcia wzrośnie z obecnych 24 zł brutto do 60 zł brutto za godzinę. To oznacza, że animator, który pozytywnie przejdzie rekrutację, będzie mógł liczyć na wynagrodzenie sięgające nawet 6 tys. zł brutto.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/oglaszamy-nowy-program-aktywna-szkola

Scroll to Top