Nowe wzory dokumentów USC

Są nowe wzory dokumentów wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego, w tym m.in. odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, czy zgonu. W Dzienniku Ustaw opublikowano zawierające je rozporządzenie Ministra Cyfryzacji.

Zmieniają się: odpis zupełny aktu urodzenia; odpis zupełny aktu małżeństwa; odpis zupełny aktu zgonu; odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości; odpis skrócony aktu urodzenia; odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe; odpis skrócony aktu małżeństwa; odpis skrócony aktu zgonu; zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych osoby zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej; zaświadczenia o stanie cywilnym zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Pozostałe wzory zostały określone w projektowanym rozporządzeniu w sposób tożsamy jak w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzanych nowelizacją ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw w październiku 2021 r.

źródło: SERWIS SAMORZĄDOWY PAP

Scroll to Top