Nabory wniosków w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Wnioski o dofinansowanie utworzenia centrum można składać do 16 sierpnia. W puli programu jest 30 mln zł.

Od 1 lipca można składać wnioski w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w Module I na utworzenie centrum lub w Module II na funkcjonowanie istniejących placówek. W przypadku modułu dotyczącego utworzenia centrum nabór potrwa do 16 sierpnia. Wnioski o dofinansowanie funkcjonujących placówek można składać w trybie ciągłym.

Na realizację programu w  2024 r. resort przeznaczy 30 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie założeniami programu, dofinansowanie przeznaczone jest dla gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W celu utworzenia i funkcjonowania Centrum jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać między sobą porozumienia.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top