Nabór ofert do Programu “Senior+”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w programie Senior Plus. Do 5 grudnia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert w ramach programu, edycja w 2024 r., na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”, oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 oraz programu.

Samorządy mogą wnioskować o maksymalnie 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior Plus oraz 200 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior Plus. Jednostki, w których funkcjonują takie placówki mogą wnioskować o środki na ich prowadzenie. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia będzie wynosiła 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu oraz maksymalnie 200 zł miesięcznie na miejsce w klubie. 

źródło: https://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/647

Scroll to Top