Nabór wniosków do programu „Kultura inspirująca”

Do 15 grudnia 2023 r. można składać wnioski do kolejnej edycji programu „Kultura inspirująca”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ma za zadanie promować polską kulturę za granicą. Mogą do niego aplikować instytucje podległe, nadzorowane oraz współprowadzone przez MKiDN. Budżet programu wynosi 3 000 000 zł w roku 2024 oraz 3 000 000 zł w roku 2025.

Dofinansowanie w ramach programu „Kultura inspirująca” można otrzymać na realizację jednorocznych (2024) lub dwuletnich (2024-2025) projektów obejmujących:

  • działania promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowane poza granicami RP,
  • wizyty studyjne – przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.

Jedna instytucja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-do-programu-kultura-inspirujaca-2024-2025

Scroll to Top