Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024

W ramach Programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego ogłoszono nabór wniosków do programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”. Nabór wniosków trwa od 23 października do 10 listopada 2023 r.

Beneficjentami programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” mogą zostać mazowieckie gminy i dzielnice m.st. Warszawy, które chcą uzyskać wsparcie finansowe na budowę na ich terenie podstawowej infrastruktury pełniącej rolę tzw. „centrum integracyjno-kulturalnego” (np. świetlice wiejskie, gminne/osiedlowe ośrodki kultury, domy kultury itp.).

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden indywidualny wniosek(na jedno zadanie) o przyznanie pomocy finansowej.

Dofinansowane mogą być zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, termomodernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu, itp., budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia (w tym ich elementów konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i wykończeniowych).

Możliwy jest także zakup (w tym inwestycyjny) wraz z dostawą i montażem oraz sam montaż wyposażenia i wykończenia funkcjonalno-użytkowego budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia, o których mowa powyżej, oraz podłączenie tego budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia do zewnętrznych instalacji, w tym również instalacji zbiorczych.

Dopuszczalny jest również zakup (wraz z dostawą, montażem i/lub podłączeniem do zewnętrznych instalacji, w tym również instalacji zbiorczych) obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej, np. kontenerowej oraz/lub jego wyposażenia lub mobilnej, np. barakowozu oraz/lub jego wyposażenia. Obiekt ten nie musi być trwale związany z gruntem, ale jego przeznaczeniem powinno być pełnienie funkcji lokalnego centrum integracyjnego.

źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/rolnictwo/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych/

Scroll to Top