Granty na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci

Do 15 maja trwa nabór wniosków w programie „Wakacyjna AktywAKCJA”. Szkoły podstawowe, jednostki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich mogą zdobyć granty na organizację zajęć w trakcie przerwy wakacyjnej. Do podziału jest 500 tys. zł.

W programie „Wakacyjna AktywAKCJA” ogłoszonym przez Fundację PFR wnioski mogą składać m.in.: szkoły podstawowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze oraz koła gospodyń wiejskich, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowane będą lokalne działania skierowane do dzieci i młodzieży. W sumie fundacja rozdysponuje 100 grantów po 5000 zł każdy.

Projekty zgłaszane przez wnioskodawców powinny dotyczyć aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Warunkiem koniecznym do uzyskania grantu jest brak opłat dla uczestników. Wszystkie projekty i inicjatywy zawierające element edukacji ekologicznej będą dodatkowo punktowane.

Jak wskazano w regulaminie projekt, na który zostanie przyznane dofinansowanie musi zostać zrealizowany w okresie od 26.06.2024 r. do 31.08.2024 r. Każdy wnioskodawca może tylko jeden wniosek. Złożony wniosek może dotyczyć tylko jednego projektu.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/sa-granty-na-organizacje-zajec-wakacyjnych-dla-dzieci-w-puli-pol-miliona

Scroll to Top