Gospodarka wodno-ściekowa

Nabór na dofinansowanie projektów z priorytetu 2 Środowisko, działanie 2.8 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór FEWM.02.08-IZ.00-003/24, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

W ramach przedmiotowego naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Typ 1 Inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Typ 3 Inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody;

Typ 4 Wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Beneficjenci:

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego;
  2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
  3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  4. MŚP;
  5. Organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków trwa od 22.07.2024r do 09.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top