Efektywność energetyczna – dotacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje, OGŁOSZENIE O NABORZE NR FELB.02.01-IZ.00-001/24.

W ramach działań zmniejszających zapotrzebowanie na energię przewiduje się wsparcie projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów publicznych.

Wnioskodawcami mogą być:

a)   Jednostki samorządu terytorialnego (JST, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane) z terenu województwa lubuskiego,

b)    Publiczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa lubuskiego W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

Nabór wniosków trwa od 14.03.2024r do 21.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top