Bank Młodych Mistrzów Sportu – kolejna edycja programu

Od 1 lipca do 30 września 2023 roku można składać wnioski w kolejnej edycji programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 7 000 złotych.

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Beneficjentami  mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 26 lat.

W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną , np.: fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2023 roku.

źródło: https://fundacja.santander.pl/2023/03/01/startuje-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu-2/

Scroll to Top