ARiMR – harmonogram naborów wniosków

Opublikowano harmonogram planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Harmonogram przedstawia się w dwóch wersjach:

– z wyszczególnionymi limitami wsparcia oraz terminami składania poszczególnych rodzajów wniosków;

– opisowej w której wskazane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz uprawnieni do przyznania pomocy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Scroll to Top