Wsparcie administracyjne gmin OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.05.16-IZ.00-042/23 w ramach Działania: 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT. Nabór nr FEKP.05.16-IZ.00-042/23, RP Kujawsko-Pomorskiego.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów znajdujących się na liście podstawowej Strategii Terytorialnych IIT dla OPPT.

Zakres wsparcia to projekty dotyczące przygotowania i realizacji instrumentu IIT dla OPPT przeznaczone dla lidera porozumienia, stowarzyszenia zawartego w celu realizacji instrumentów terytorialnych.

Do współfinansowania przewidziano następujące typy projektów:

  • wynagrodzenia pracowników/dodatki specjalne osób odpowiedzialnych za realizację polityki terytorialnej na danym obszarze;
  • zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
  • koszty związane z organizacją spotkań w ramach partnerstwa i rozwijaniem współpracy.

Wartość kosztów zakupu wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych nie może przekroczyć 10% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top