Senat przyjął nowelę ustawy o samorządzie gminnym

Senat przyjął z poprawkami nowelę ustawy o samorządzie gminnym. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła, senatora lub europarlamentarzystę jego obowiązki przejmie zastępca, a nie jak dotychczas komisarz wyznaczony przez premiera.

Celem przyjętej ustawy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania samorządu w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła, senatora lub europarlamentarzystę.

Nowela zakłada, że mandat wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który został wybrany na posła lub senatora, wygaśnie z dniem opublikowania oficjalnych wyników wyborów w Dzienniku Urzędowym (według obecnie obowiązujących przepisów, wójt traci mandat w dniu wyborów). Następcą wójta wybranego na posła lub senatora zostaje jego zastępca, a jeśli jest ich kilku – pierwszy zastępca. Jeśli w gminie nie powołano zastępcy wójta albo został on odwołany, osobę pełniącą funkcję wójta wyznacza premier. Osoby te pełnią funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nowelizacja przewiduje też, że po odwołaniu wójta, jego zastępcy pozostają na stanowisku; dopiero nowy wójt powołuje swojego zastępcę, a dotychczasowych odwołuje. 

Wcześniej Senat przyjął trzy poprawki dotyczące m.in. uzupełnienia regulacji w celu wskazania w przepisie kompetencyjnym wszystkich osób uprawnionych do pełnienia funkcji wójta w razie wygaśnięcia mandatu.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zastepca-wojta-zamiast-komisarza-senat-przyjal-nowele-ustawy-o-samorzadzie

Scroll to Top