Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe

Nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-125/24 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.7 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe – ZIT Subregionu Zachodniego.

Dofinansowanie można otrzymać na: Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Wnioskodawcy:
– Administracja publiczna
– Przedsiębiorstwa
– Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT
– Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
– Służby publiczne
– Instytucje nauki i edukacji

Nabór wniosków trwa do 28.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top