Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 13.05.2024 r. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego Programu prowadzony będzie w trybie otwartym do wyczerpania alokacji środków.

Beneficjenci – Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, przy czym beneficjentem końcowym będzie właściciel obiektu budowlanego, w tym budynku z terenu z danej JST.

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta oraz gminy wchodzącej w skład związku międzygminnego w danym naborze nie może przekroczyć 40 000,00 zł.

źródło: https://wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-usuwanie-i-unieszkodliwianie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-ze-srodkow-wojewodzkiego-funduszu-ochrony/

Scroll to Top