Nabór szkół podstawowych do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”. W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Efektem konkursu będzie wybór 12 szkół podstawowych, w których zostaną pilotażowo wdrożone modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów: biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki i plastyki, zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Celem pilotażu jest wypracowanie mechanizmów pomagających nauczycielom i nauczycielkom przystosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników pozwalających na zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

Udział w pilotażu wiąże się ze wsparciem merytoryczny i dydaktycznym – nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i ZPE oraz warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. Otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników.

Zgłoszenie szkół podstawowych chcących wziąć udział w pilotażu są przyjmowane do 10 czerwca br. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wystartowal-nabor-szkol-podstawowych-do-pilotazu-wdrazania-modulowych-e

Scroll to Top