Konkurs Misja Kieszonkowe 2024

Celem konkursu „Misja Kieszonkowe 2024” jest popularyzacja wiedzy na temat finansów i bankowości, przedsiębiorczości wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest organizacja wydarzenia o tematyce finansowej. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona (uprawniona) do reprezentowania szkoły.

Prace konkursowe:
1. Mają być wykonane w postaci opisu (w formie tekstowej) organizacji i przebiegu wydarzenia o tematyce finansowej wraz z dołączonymi zdjęciami.
2. Są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych –  uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV- VI.
3. Muszą opisywać:
– jakie wydarzenie zostało zorganizowane przez klasę (opis przebiegu oraz atrakcji, o ile zostały zaplanowane);
– założenia przebiegu wydarzenia oraz ich realizację oraz zaangażowanie uczniów;
– spotkanie z ekspertem/ekspertką z zakresu finansów lub inną formę jego/jej udziału w wydarzeniu, o ile zostanie zorganizowane takie spotkanie lub zaplanowana inna forma udziału eksperta/ekspertki;
– czas trwania wydarzenia.

Nagroda główna dla 2 klas I-III to Jednodniowa wycieczka edukacyjna oraz bilety do miasteczka edukacyjnego minicity. Dodatkowo szkołę odwiedzi youtuber, który przeprowadzi spotkanie edukacyjne.

Nagroda główna dla 2 klas IV-VI Jednodniowa wycieczka edukacyjna oraz bilety do miasteczka edukacyjnego minicity. Dodatkowo szkołę odwiedzi youtuber, który przeprowadzi spotkanie edukacyjne.

Nagrody II stopnia (oddzielnie dla klas I-III oraz dla klas IV-VI): nagrody rzeczowe w postaci 30 bawełnianych worków z logo programu.
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.

źródło: https://lp.bnpparibas.pl/misjasamodzielnosc/strefa-nauczyciela/konkurs/

Scroll to Top