Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Typ projektu: I. inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej).

W ramach naboru będzie można uzyskać dofinansowanie na:
– budowę, przebudowę, remont infrastruktury na potrzeby placówek przedszkolnych, w tym  infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym (oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym),
– adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym (oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym),
– wyposażenie na potrzeby placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia.

Do składania wniosku w ramach naboru uprawnione są:
− jednostki samorządu terytorialnego,
− związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,
− MŚP,
− organizacje pozarządowe,
− osoby fizyczne,
− przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Wnioskodawcy muszą być organami prowadzącymi przedszkola i/lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Nabór wniosków trwa do 02.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top