Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, nabór nr FESL.02.01-IZ.01-132/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Typy projektów:

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych.     

2. Działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Nabór na projekty realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Pulę środków OSI dedykuje się dla: 
– miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice    Śląskie, Sosnowiec; 
– obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj. Koniecpol, Irządze, Rajcza, Ujsoły.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków trwa od 31.05.2024r do 30.09.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top