Usługi społeczne

Nabór nr FELU.08.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne typ projektu 1e: Projekty w zakresie: wsparcia dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich usług, w tym CUS, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne, typ projektu 1e: Projekty w zakresie wsparcia dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich usług, w tym CUS.

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. gmina.

Nabór wniosków trwa od 14.03.2024r do 08.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top