Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Dofinansowanie można otrzymać na: Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego. Wsparciem objęte mogą być działania polegające na:
a) przedsięwzięciach służących rozwojowi systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenia służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych,
b) usprawnieniu potencjału służb publicznych w ramach rozwoju systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania środowiskowego na obszarze Wielkopolski (np. wykorzystujące technologie dokładnej identyfikacji i mapowania obszarów zagrożeń), a także skutecznego informowania mieszkańców o możliwie precyzyjnie określonych zagrożeniach środowiskowych i meteorologicznych.

O dofinansowanie w ramach Działania 02.05 mogą ubiegać się m.in. następujące podmioty:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) policja, straż pożarna i służby ratownicze,
c) organizacje pozarządowe.
Przedmiotowy nabór nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23 dedykowany jest wyłącznie dla jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz dla jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nabór wniosków trwa do 22.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top